ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — เมียนมาม [x]

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00  น. ที่ห้องดุสิตธานี ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

... ฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน (fintech) และการใช้เงินสกุลต่างประเทศในเมียนมา รวมทั้งระบบภาษีในเมียนมา    สำหรับภาคไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน เมียนมามีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๔,๖๐๐ MW และมีนโยบายให้ไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน 1.7 ล้านครัวเรือนภายในปี ...

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM Bank ของไทยกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา

... จึงพร้อมที่จะร่วมมือกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (cost of doing ... ... ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับ KBZ และเห็นว่าเมียนมามีอนาคตที่สดใส และจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

... (combined cycle power plant) ขนาด 300 MW ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิง LNG ฝ่ายเมียนมาได้ชี้แจงว่า รัฐบาลท้องถิ่นสามารถเห็นชอบต่อการสร้างโรงงานขนาดเล็ก ... ... รัฐบาลภาคย่างกุ้งมุ่งส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความดูแล 29 แห่งมีไฟฟ้าเข้าถึง ระหว่างการหารือฝ่ายเมียนมามีความสนใจในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (1) เชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงงานซึ่งจะเป็น ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... โครงสร้างพื้นฐาน การเงินและประกันภัย และฝ่ายเมียนมามี Dr. Ye Lwin นายกเทศมนตรีเมืองมัณฑะเลย์ และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ... ... ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ...
Myanmar
  relevance date