ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — เมียนมา [x] ช่วยเหลือ [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และภริยา พร้อมทีมประเทศไทยในเมียนมาได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ... ... โดยมีชาวเมียนมาเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์ฯ ทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน 4. โครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สถานเอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ... ... ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งได้เป็นโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลไทย โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาได้เยือนไทยโดยเป็นแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ... ... ฝ่ายเมียนมายินดีรับคณะผู้แทนไทยที่ประสงค์ไปเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้บริหารและดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... นำคณะผู้แทนทีมประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจสภาพพื้นทีชายแดนฝั่งเมียนมาร์ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ... ... และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์โรคเรื้อนเมืองเมาะลำไย และได้บริจาคเงินและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบริษัท SCG รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันไซ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... และเป็นผลให้วิสาหกิจจีนและต่างชาติย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานจำนวนมาก จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ... ... โดยเฉพาะการฉ้อโกงทางการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ท โดยการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว มีความยากลำบาก ...
  relevance date