ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เดินทาง [x]

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... เนื่องจากผู้เสียชีวิตและยังสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน... ... หลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว หนังสือพิมพ์ Korea Timesได้จัดอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้... ....com/s/iq29/1886788 http://www.ryt9.com/s/nnd/1885441 http://www.vice.com/read/stop-blaming-south-koreas-culture-for-last-weeks-ferry-disaster http://www.ryt9.com/s/iq37/1889878...
  relevance date