ค้นหา

 
Found: 33
Where: tags — เดินทาง [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... และประกาศความพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและภูมิภาคอาเซียนต่อไป เมืองเฉวียนโจว สถานที่จัดประชุมดังกล่าว ในประวัติศาสตร์จีนเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งแต่ครั้งที่มาร์โคโปโล นักเดินเรือชื่อดังชาวอิตาลีได้เดินทางมาถึงจีนโดยผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเล และต่อมา เขาได้ลงเรือที่เมืองเฉวียนโจวแห่งนี้ ...

ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2557 ทางด่วนฮานอย-ลาวกาย (ชายแดนเวียดนาม-จีน ฝั่งเวียดนาม) ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ทำให้การเดินทางจากลาวกายไปยังฮานอย ร่นระยะเวลาจาก 11 ช.ม. เหลือเพียง 3 ช.ม. กว่า และจากคุนหมิงถึงฮานอยใช้เวลาเพียง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสร้างรายได้ ให้ประเทศ เมื่อนายสี จิ้นผิงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางเมื่อเดือน พ.ย. 2555 ได้เลือกเดินทางมาเยือนมณฑลกวางตุ้งเป็นที่แรกในเดือน ธ.ค. 2555 ซึ่งการเยือนครั้งนี้ ส่งผลสำคัญต่อการวางนโยบายของมณฑลกวางตุ้งในเวลาต่อมา ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน เมื่อวันที่ ... ... คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนเมืองเซี่ยเหมิน ตามคำเชิญของสมาคม ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... ได้แก่ 1) ผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างไทย –จีน และ 2) ปัจจุบันไทยและจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก ... ... อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในปี 2556 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 4.7 ล้านคน ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ไปยังมณฑลภาคอื่น ๆ ของจีน รวมใช้ระยะเวลาการเดินทางจากนครเฉิงตูถึงนครคุนหมิงราว 10 ชม.   ภาพ ... ... มาจากการขนส่งโดยทางบกผ่านทั้งเส้นทาง R3A และ R3B (ไทย-พม่า-จีน) โดยผลไม้ไทยที่ขนส่งไปยังตลาดแห่งนี้ ได้แก่ ...
China Laos R3A R3A+

ของแพง-ค่าแรงขึ้น เบรกทัวริสต์จีน...เมินช็อปสิงคโปร์

... เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับฮ่องกง ที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายกว่า ซึ่งการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนส่งผลให้ยอดขายในเทศกาลลดราคาครั้งนี้ลดลง ... ... การที่แบรนด์ต่าง ๆ มีการขยายไปยังตลาดอื่น ๆ มากขึ้น อาทิ จีน, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทำให้สิงคโปร์สูญเสียเอกลักษณ์ของการเป็นจุดหมายของย่านช็อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... เพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R3A  อาจารย์ดนัยธัญฯ ให้ความเห็นว่า “เมื่อ 3 ปีก่อนผมได้เดินทางสำรวจการขนส่งผลไม้ผ่านเ้ส้นทาง R3A และเมื่อปีที่ผ่านมาผมได้สำรวจอีกครั้งแต่เป็นการขนส่งข้าวไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ ด่านตรวจสอบสินค้าบ่อหาน (จีน) มีระบบการตวจสอบสินค้าที่สะดวกคล่องตัวมากกว่าเดิม และปัจจุบันบริษัทด้านขนส่งโลจิสติกส์เพิ่มจำนวนมากขึ้น” ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... “หยูซินโอว” มีสถานีเริ่มต้นจากมหานครฉงชิ่ง (จีน) ผ่านประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ ... ... รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 11,179 กม.และใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12-13 วัน (ประหยัดเวลากว่าการขนส่งทางทะเลสู่ยุโรปถึง ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครหนานหนิง ประจำปี 2014

... ซึ่งมีขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของขุนนางผู้ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน โดยในปีนี้ มีทัพนักกีฬาทั้งจากมณฑลต่าง ๆ ... ... เชื่อมต่อกับเขตฯ กว่างซีจ้วง (ผ่านลาวและเวียดนาม) การเดินทางไปมาหาสู่กันทำได้สะดวก ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมเรือพายจากมุกดาหารนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแล้วยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างมุกดาหารกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทั้งในระดับภาครัฐและประชาชน ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date