ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — เซี่ยงไฮ้ [x]

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... “เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่” (天府新区)เป็นเขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับ “เขตเศรษฐกิจผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้” “เขตเศรษฐกิจปินไห่ มหานครเทียนจิน” และ “เขตเศรษฐกิจเหลียงเจียง มหานครฉงชิ่ง” ภาพแสดงพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”ครอบคลุม 3 เมือง ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... แม้ว่าจะอยู่จีนตอนใน ไม่ติดทะเล แต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมหานครฉงชิ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งทางน้ำ (ผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงไปสู่นครเซี่ยงไฮ้) และทางบก (เส้นทางรถไฟ) เชื่อมโยงกับต่างประเทศ มหานครฉงชิ่งกำลังได้รับประโยชน์จากนโยบายใหม่ของรัฐบาลกลาง ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... แผนงานปฏิรูปเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวทางในการปฏิรูปของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดก่อนมากนัก โดยยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบาทกลไกตลาด โดยลดการแทรกแซงจากภาครัฐและการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ... ... เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านนโยบายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เพื่อทดลองการเปิดเสรีภาคการบริการ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... รัฐบาลกลางกลับเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเซินเจิ้น มีราคาสูงมากจนชนชั้นกลางไม่สามารถซื้อบ้านได้ และหากฟองสบู่แตกก็อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการเงินซึ่งอาจลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ และทำให้เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะยาวเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ศ.ดร. ซ่ง หงเห็นว่าปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์จำกัดวงอยู่แค่ในเขตเมืองสำคัญเท่านั้น ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... ให้ทัศนะว่าภาคธุรกิจไทยสามารถเจาะตลาดนครเซี่ยงไฮ้ได้ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีการออกแบบที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่มีรายได้สูงและนิยมสินค้าระดับคุณภาพ ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... ของจีนและอันดับที่ 2 ของโลก โดยอันดับหนึ่งของโลกเป็นของ นครเซี่ยงไฮ้ ที่มีพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น ... ... กำลังเดินหน้าก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งจีนตะวันตกและเป็นแหล่ง Shopping คุณภาพขนาดใหญ่ของโลกในอีกไม่ช้า ...

ซอกแซกเจียงซู : ตามไปดู "3 ขุมทรัพย์" ทางธุรกิจในเมืองหนานทง

... ซึ่งเป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีความร้อนแรงทางเศรษฐกิจไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในมณฑลเจียงซูเลยแม้แต่น้อย ... ... แต่อยู่ตรงตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็น "ทำเลทอง" ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้ โดยตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งติดต่อกับทะเลจีนตะวันออก ...

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

... งานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สถานกงสุลใหญ่ต่างชาติ 45 แห่งในเซี่ยงไฮ้ องค์กรเศรษฐกิจและสมาคมการค้าต่างชาติ 41 แห่งในเซี่ยงไฮ้ สำนักงานทนายความชื่อดังระดับประเทศ 60 แห่ง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ในขณะที่ภาคธุรกิจของไทยให้ความสนใจดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่รัฐบาลจีนได้วางนโยบายให้เป็น ศูนย์กลางระหว่างประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเงิน การค้า และการคมนาคมขนส่งทางเรือ ซึ่งเน้นธุรกิจภาคบริการเป็นหลัก มีผู้บริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ...

ซอกแซกเวินโจว : รู้จัก "แม่ทัพเศรษฐกิจ" อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียง

... ถึงแม้เมืองเวินโจวจะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑล (ค่อนข้างไกลจากเซี่ยงไฮ้) แต่ก็เป็นเมืองยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของเจ้อเจียงด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ ... ... จึงไม่อาจปฏิเสธว่าเวินโจวเป็น "1 ใน 3 แม่ทัพทางเศรษฐกิจ" ที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date