ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เงินหยวน [x]

คอลัมน์ "โฟกดนมงกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลในเวทีการค้าการลงทุนต่างประเทศ (RMB Internationalization)"

... ในเวทีการค้าการลงทุนต่างประเทศเกิดขึ้นในปี 2551 เมื่อรัฐบาลจีนอนุญาตให้ใช้เงินหยวนหักชำระบัญชีการค้าต่างประเทศได้ในพื้นที่นำร่อง ... ... ในเวทีเศรษฐกิจโลกสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลจีนที่่งเสริมให้ “หยวน” เป็นสกุลเงินสากล (หลัก) ที่มีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจของโลก ...
  relevance date