ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครื่องลายคราม [x]

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

... เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดในมณฑล โดยเป็นศูนย์กลางของประเทศจีนในการผลิตเครืองลายคราม เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี ... ... China ที่ทางตะวันตกใช้เรียกเครืองลายคราม และเครื่องกระเบื้องเคลือบในปัจจุบัน นอกจากการผลิตเครืองลายครามแล้ว ...
  relevance date