ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครื่องลายคราม [x]

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

... ลูก (หลูซาน จิ่วกางซาน ซานฉิงซาน หวงซาน หลงหู่ซาน และอู่อี๋ซาน)... ... โดยผสมผสานระหว่างการเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตเครื่องลายครามและการท่องเที่ยวแบบ... ... หนานชาง ฉางซา ฝูโจว หังโจว และเหอเฟ่ย ภายในเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง...
  relevance date