ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครื่องกระเบื้อง [x]

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

... จิ่งเต๋อเจิ้นเป็นหน้าต่างที่สำคัญของจีนที่ทำให้ชาติตะวันตกได้ศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมจีน โดยเครืองลายครามจากจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นต้นกำเนิดของคำว่า China ที่ทางตะวันตกใช้เรียกเครืองลายคราม และเครื่องกระเบื้องเคลือบในปัจจุบัน นอกจากการผลิตเครืองลายครามแล้ว จิ่งเต๋อเจิ้นยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ...
  relevance date