ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — เขตทดลองการค้าเสรี [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... แผนงานปฏิรูปเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวทางในการปฏิรูปของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดก่อนมากนัก โดยยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบาทกลไกตลาด โดยลดการแทรกแซงจากภาครัฐและการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ... ... เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านนโยบายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เพื่อทดลองการเปิดเสรีภาคการบริการ ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... ไทยรับหรือเสีย" ณ โรงแรม Landmark กรุงเทพมหานคร และบรรยายให้ความรู้แก่นักธุรกิจไทยภายใต้หัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซียงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง" กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสของธุรกิจไทยในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงของจีน ซึ่งประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... (บริษัทอู๋หูฉางซิง) 2.2 เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ (SFTZ) เป็นนวัตกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดของจีนเพื่อทดลองการปฏิรูปและเปิดกว้าง ... ... ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ท่าอากาศยานผู่ตง SFTZ มุ่งปฏิรูปและเปิดกว้างเศรษฐกิจ 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การลงทุน เปิดกว้างให้มีการลงทุนในภาคธุรกิจที่รัฐบาลจีนเคย ...

เลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประชุมการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีนพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

... ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ และกงสุลเศรษฐกิจ เพื่อเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ... ... เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางการลงทุนที่จะได้รับจากการจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีจีน (เซี่ยงไฮ้) และศักยภาพของวิสาหกิจจีนในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นสำคัญ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... การทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี การขนส่ง และการค้าออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนได้ทดลองเปิดเสรีภาคบริการแล้วในเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Pilot Free Trade Zone) และคาดว่าจะจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... รายการประเภทกิจการต้องห้าม (Negative List) ฉบับใหม่ในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ หลังจากที่ทางการจีนเคยประกาศฉบับแรกแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน ... ... และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2553 - 2558)ที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการบริการให้ได้ถึงร้อยละ ...
  relevance date