ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — เกาหลี [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไปยังต่างประเทศ โดยให้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นปริมาณเพราะค่าจ้างแรงงาน ถูกกว่าผลิตในเกาหลีใต้และให้คงฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้าเพิ่มมูลค่าที่เน้นจำหน่ายในตลาดภายในประเทศให้ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... รับทราบปัญหาในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ และคณะผู้แทนฯ ได้ใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้แก่ชาวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “การทูตเพื่อประชาชน” ในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจจัดส่งแรงงานไปทางานในเกาหลีใต้ตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติระหว่างสองประเทศที่มีอยู่ และไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... จีนกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aging society) โดยกำลังแรงงาน (กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ... ... ในขณะที่แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลีใต้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 13 ของจีน)โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของจีน ...

ฮ่องกงตกอันดับ 1 ใน 5 “ท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก”

....4 ท่าเรือกว่างโจวร้อยละ 7.1 และท่าเรือปูซานของเกาหลีใต้ร้อยละ 5.8 ส่งผลให้ท่าเรือฮ่องกงตกมาอยู่อันดับ ... ...  (5) จำนวนแรงงานที่มีน้อย ซึ่งแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีแรงงานเพียงพอต่อความ ต้องการและฮ่องกงไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่มาทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้ ...

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... พยายามหาพันธมิตรเพื่อเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ซูมิโตโมะ ผนึกกำลังกับเชอิล เจดัง จากเกาหลีใต้ ทุ่ม 44 ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานแป้งสาลีในเวียดนาม ซึ่งมีกำหนดเปิดเดินสายการผลิตในเดือนมีนาคมปีหน้า ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... ไทยไม่ใช่คู่ค้าที่สำคัญของจีน เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลีใต้ โดยในปี 2556 มูลค่าการนำเข้าจากไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ ... ... คาดว่าวิสาหกิจด้านการผลิต (manufacturing industry) ของจีนจะเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานในไทยหรือประเทศอาเซียนอื่นมากขึ้น เพราะค่าแรงของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
  relevance date