ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — เกาหลีใต้ [x]

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีนายอิม ซอง นัม (Mr. Lim Sungnam) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ... ... Chinwanno, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, hosted the Second Thailand – Republic of Korea Policy Consultations at the Shangri-La Hotel in Chiangmai, with H.E. Mr. Lim Sungnam, First Vice Minister of Foreign Affairs ...

เกาหลีใต้

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีใต้

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ...

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (Promoting a Network of Korean Youths specialising in Thai Language Project) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี  โดยนายมุน ... ... ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 41.08 โดยนายฮง ชุน-พโย (Hong Joon-pyo) พรรคเกาหลีเสรี (Liberty Korea Party) ได้อันดับ 2 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 24.03 นายอัน ...
South Korea

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเกาหลีใต้ในทุกมิติ รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ... ... อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : http://www.ryt9.com/s/iq29/1886788 http://www.ryt9.com/s/nnd/1885441 http://www.vice.com/read/stop-blaming-south-koreas-culture-for-last-weeks-ferry-disaster http://www.ryt9.com/s/iq37/1889878 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2014/03/488_152631....
  relevance date