ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เกาหลีใต้ [x] เกาหลี [x]

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (Promoting a Network of Korean Youths specialising in Thai Language Project) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายเชิดเกียรติ ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือโดยสาร “เซวอล” ของเกาหลีใต้ได้อับปางลงบริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ... ... Guard)โดยจะโอนงานด้านการสอบสวนไปให้สำนักงานตำรวจ (Korean National Police Agency-KNPA) และโอนงานการกู้ภัยไปให้สำนักงานการจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ... ... ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีได้ รัฐบาลจึงได้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตราการต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศกลับมาเพิ่มขึ้นดังเดิมแต่ไม่ก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น...
  relevance date