ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เกาหลีใต้ [x] ผลกระทบ [x] โศกนาฏกรรม [x]

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... ที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.6) ในเรื่องผลกระทบด้านกฎหมาย หลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว หนังสือพิมพ์... ... Guard)โดยจะโอนงานด้านการสอบสวนไปให้สำนักงานตำรวจ (Korean National Police Agency-KNPA) และโอนงานการกู้ภัยไปให้สำนักงานการจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ... ... จะแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะมีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและการขนส่งอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...
  relevance date