ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — เกาหลีเหนือ [x]

กระทรวงการต่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวคนไทยโดยเกาหลีเหนือ

... เกี่ยวกับปัญหาลักพาตัวชาวต่างชาติโดยเกาหลีเหนือ ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์... ... ในช่วงทศวรรษที่ 1970 - 1980 (ราว ๆ ปี พ.ศ. 2510 ้น ๆ ไปจนถึง 2520 กว่า ๆ) หน่วยงานของเกาหลีเหนือได้ลักพาตัวชาวต่างชาติจากประเทศต่าง... ... การมีปฏิสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเพื่อเป็นช่องทางแสดงท่าทีว่าไทยไม่ลดละที่จะติดตามเรื่องนี้ที่เวทีระหว่างประเทศที่ไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนการแก้ไขความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยกับเกาหลีเหนือ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับสาธาณชนเกาหลี้เป็นอย่างมาก ในส่วนของความสัมพันธ์ของเกาหลี้กับเกาหลีเหนือนั้น อาจกล่าวได้ว่า มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการเยือนเกาหลี้ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... และรัฐบาลใหม่ของเกาหลี้จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากปัญหาการเมืองภายในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อไทยดังนี้ (1) เศรษฐกิจภูมิภาคน่าจะกระเตื้องไปในทิศทางบวก (2) เกาหลี้น่าจะผ่อนคลายการกดดันเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอย่างไทย (3) ัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลี้น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ...
South Korea

กาหลีเหนือ

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีเหนือ

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... แสดงบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค ... ... โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกภาพและมีท่าทีร่วมกัน ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โ๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโเกียว ได้นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตของญี่ปุ่นจากการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ ... ... อันจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ พัฒนาก้าวหน้าต่อไป เกาหลี้ นับได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น... ... โดยจะสนับสนุนให้รัสเซียมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่นจะใช้แนวทางทั้งการเจรจาและการกดดันเกาหลีเหนือ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ ...

เกี่ยวกับเรา

... ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไ้หวัน เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน ...
  relevance date