ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ฮ่องกง [x]

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในฮ่องกง (ตอนจบ)

... ได้มีการร่วมมือกับจีนและนานาประเทศเพื่อทำให้“Hong Kong Trust Mark”เป็นมาตรฐานการยอมรับจากทั่วโลก              นาย Yuen จาก Hong Kong Federation of E-commerce (HKFEC) กล่าวว่าแรงสนับสนุนจากรัฐบาลฮ่องกงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตของร้านค้าปลีกออนไลน์ในส่วนท้องถิ่น E-commerce ควรถือว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจอย่างหนึ่ง ...

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในฮ่องกง (ตอนแรก)

... พบว่าร้อยละ 61 จะซื้อของจากออนไลน์ และร้อยละ 45 จะซื้อของทางมือถือ ซึ่งนาย Joseph Yuen ประธานของ Hong Kong Federation of E-Commerce (HKFEC) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของคนฮ่องกงกำลังเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยโดยการชอปปิ้งในตลาดออนไลน์ เพราะราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อจากร้านค้าแต่จำนวนผู้ซื้อจากร้านค้าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 730 ล้านคนในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ธุรกิจ e-commerce และ การระดมทุนทางอินเตอร์เน็ตเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ... ... (ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่13 ของจีน) โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... กิจการข้ามชาติที่จะมาตั้งสำนักงานภูมิภาคใน SFTZ เพื่อดำเนินกิจการ e-commerce ข้ามชาติ ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร ... ... มีความเชื่อมโยงกับไทยทั้งทางอากาศ ทางเรือ (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านฮ่องกง) ทางบก (ผ่านกว่างซี เวียดนาม และลาว ด้วยเส้นทาง ...
  relevance date