ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — อุปสรรค [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง ...

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... เชื่อมโยงหน้าร้านให้ครอบคลุมเว็บไซต์ขายของออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนเพื่อเป็น โอกาสให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ตอบสนองความต้องการลูกค้าจีนในทุกระดับเมือง ... ... ในบรรดาสินค้าประเภทเดียวกันที่ลูกค้าทำการค้นหา 3. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในตลาด E-commerce จีน 3.1 ธุรกิจจะได้ผลกำไรต้องใช้เวลา ...

กลยุทธ์บุกตลาดภาพยนตร์จีน (1) : รู้เขารู้เรา ยกทัพภาพยนตร์ไทยพิชิตตลาดจีน

... Cloud Atlas, Yu Nan ในเรื่อง The Expendables 2 หรือแม้แต่ Li Bingbing ที่มีโอกาสได้แสดงนำ 2 เรื่องทั้ง Resident Evil 5 : Retribution และ Transformers ... ... หากสามารถดึงคนดูกลุ่มนี้ให้มาดูภาพยนตร์ตนเองได้อยู่หมัด ความกังวลเรื่องของรายได้ ก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป เห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องฮึดสู้ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... โดยที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ ๆ ได้เข้ามาลองตลาดในนครเฉิงตู ... ... “รัฐบาลทั้งไทยและจีนจะร่วมกันหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเส้นทาง R3A ตลอดจนหาวิธีการขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งในเชิงกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ ให้หมดไป ...

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

... ยกเลิกข้อจำกัดในการค้าบริการระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าบริการให้มากกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความผูกพันไว้ตามความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ... ... จะพบว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เริ่มเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... และอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ซึ่งยังเป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในภูมิภาคนี้      (2) ควรพัฒนาและปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและกฎระเบียบ ... ... เชื่อมต่อผู้คนในสังคมแต่ก็อาจทำให้ผู้คนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องได้น้อยลง อ้างอิงจาก ...

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา เพื่อผลักดันขยายตลาดและช่องทาง ... ... และแนวทางการทำธุรกิจในเมียนมา เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนจากไทย ควบคู่กันไปด้วย
Myanmar

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... เนื่องจากโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชาและลาว กอปรกับยังเป็นโอกาสให้คณะฯ ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจการด้านต่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ... ... ได้ใช้โอกาสดังกล่าวรับทราบภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและลาว ปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นในทุกมิติและตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในบริบทปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... รวมทั้งขยายความร่วมมือ ในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า โดยเวียดนามจะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดสาขาเพิ่มเติมในเวียดนาม ...

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... นอกจากที่จะมีการซื้อขายสินค้าแล้วนั้น ตลาดน้ำแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ซึ่งทางการนครเกิ่นเทอได้เริ่มประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ ... ... ต้องเป็นตอนเช้าตรู่ เวลาดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวเลย เพราะเวลาดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนตลาดน้ำในประเทศอื่นๆ ...
Vietnam
Pages: 1 2 Next
  relevance date