ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาเซียน [x]

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ โดยในปี 2562 ไทยจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและอินโดนีเซียจะดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปี ... ... ประเด็นที่ไทยและอินโดนีเซียได้เจรจาและหารือบนโต๊ะประชุม JC ครั้งที่ 9 นี้ ล้วนเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... ว่า        ๑. ตามที่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-ลาว เมื่อ ต.ค. ๕๘ ได้สนับสนุนให้หน่วยงานของทั้งสองประเทศหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสองประเทศ ... ... ไม่ดำเนินการอย่างสมศักดิ์ศรีการเป็นผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนและอาจขัดต่อพันธกรณีทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่าง ...
  relevance date