ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — อาเซียน [x]

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังจะช่วยให้การขนส่งสินค้าในภูมิภาคมีความสะดวกยิ่งขึ้น ... ... รวมทั้งได้ขอให้ภาคธุรกิจของไทยและกัมพูชาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลสองประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ก่อนการเข้าร่วมเวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum สมเด็จฯ ฮุน เซนได้เยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงของ ...

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและเป็นศูนย์กลาง      ของอาเซียน เหมาะแก่การเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการร่วมมือทางการค้า" ... ... คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า "ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand) นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น ...
Taiwan

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ทำให้กว่างซีเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอาเซียนถึง 87,626 ล้านหยวน ทั้งนี้ ในอาเซียนเอง ไทยและฟิลิปปินส์เป็น 2 ชาติสมาชิกที่ได้ดุลการค้ากว่างซีมากที่สุด ... ... โดยมูลค่าการค้ารวม ลดลงร้อยละ 32.7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ...
  relevance date