ค้นหา

 
Found: 31
Where: tags — อาเซียน [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... และสินค้าอย่างเสรี ภายใต้การเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีขนาดตลาดรวมประมาณครึ่งหนึ่งของจีน ... ... เยอรมัน และฝรั่งเศส รวมกัน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสแก่นักธุรกิจไทยในการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเวทีของเว็บไซต์ต่าง ...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ...

... ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ในวันศุกร์ที่ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

... โดยประเด็นที่หยิบยกหารือคือ บทบาทของ สปป.ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559 ความร่วมมือด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ... ... การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งในการสร้างพลวัตของความสัมพันธ์ไทย – ลาว และเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดความร่วมมือตามที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือกันระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน ...

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ได้ยกระดับขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ... ... ชื่นชมต่อบทบาทอันสร้างสรรค์ของประเทศไทยในการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนและการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “บุคคลในข่าวแห่งปี”

... ของจีน ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรม Sunworld Dynasty และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบรางวัล "The News Person of The Year" (บุคคลในข่าวแห่งปี) ... ... และทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทย-จีน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน-จีนด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ ...

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และกรรมการสมาคมมิตรภาพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในโอกาสดังกล่าว นาย ... ... เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... โดยที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ ๆ ได้เข้ามาลองตลาดในนครเฉิงตู ... ... เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยและสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่สำคัญสู่นครเฉิงตู และจะกระจายสินค้าต่อไปยังเมืองอื่นในภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... พร้อมนี้ได้จัดฉายวีดีทัศน์ที่กระทรวงฯ ได้จัดทำขึ้นในโอกาสเปิดรับสมัครนักการทูต ในปี ๒๕๖๑ อาทิ วีดีทัศน์ภาพรวมของสำนักงานทั่วโลกของกระทรวงฯ ... ... เกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ รวมทั้งอาเซียน ให้นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ...

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 5 ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ... ... เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

... รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มอบหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียนในห้องสมุด ... ... โดยครูและอาจารย์มีความประทับใจและยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน และชื่นชมโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นว่า ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date