ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — อาเซียน [x]

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... และประธานาธิบดีเมียนมายังได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปีหน้า โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ... ... ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความร่วมมือในกรอบพหุภาคีข้างต้นนั้น ...
Myanmar

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ทำให้ไทยจำเป็นต้องพิจารณาว่าการมี ... ... ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... สำหรับวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ยูอาร์ซีจะถือหุ้นในโรงงานแห่งใหม่ที่พม่า 95% ส่วนอีก 5% จะเป็นของหุ้นส่วนท้องถิ่น ... ... ยูอาร์ซีจะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยในปัจจุบัน นอกจากในบ้านเกิดแล้ว ยูอาร์ซียังเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... ซึ่งนางออง ซาน ซู จี แสดงความขอบคุณไทยที่ไทยดูแลแรงงานเมียนมา รวมถึงการดูแลให้การศึกษาแก่ลูกหลานของผู้หนีภัยการสู้รบ ... ... ทั้งในด้านทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบอาเซียนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจจัดส่งแรงงานไปทางานในเกาหลีใต้ตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติระหว่างสองประเทศที่มีอยู่ ... ... ผมยินดีที่เกาหลีใต้สนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ปีนี้ครบรอบ ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... รวมทั้งกำลังร่วมกับเวียดนามในการจัดตั้งกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และกรุงเทพฯ เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมืออนุภุมิภาคร่วมกับไทยหลายกรอบ  เวียดนามเป็นตลาดของสินค้าไทย  เป็นแหล่งลงทุน และกำลังเป็นแหล่งแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม การที่เวียดนามเป็นสมาชิก Trans-Pacific Partnership เวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจให้มีความเป็นสากล  ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

...  การประชุมหารือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาครั้งนี้ครอบคลุมรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นในฐานะ ... ...  ปัจจุบันเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ของไทยในโลกและเป็นอันดับ 6 ในอาเซียน ในปี 2560 การค้าระหว่างกันมีมูลค่า 6,784.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... ข้าวซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารจากคาร์โบไฮเดรทจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสร้างพลังงานให้กับแรงงาน ต่อมาเมื่อฮ่องกงก้าวเข้าสู่ยุคสังคมเมือง ... ... ไทยจะปรับวิธีทำการตลาดใหม่ด้วยการใช้ข้าวคุณภาพสูงซึ่งมีตลาดส่งออกหลักอยู่ในเอเชีย อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และอาเซียน โดยในปีนี้ไทยได้ตั้งเป้าในการส่งออกข้าวไทยสู่ฮ่องกงไว้ที่ ...

กลยุทธ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

... โดยปรับกลยุทธ์การตลาด มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอาเซียน (ซึ่งมีไทยเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับ 1) และอินเดีย ... ... แม้จะมีแรงงานต่างชาติบางคนที่รอดพ้นจากสายตาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ ก็ไม่ใช่การรับประกันว่าแรงงานเหล่านั้นจะสามารถมีชีวิตที่สุขสบายเนื่องจากจะต้องถูกจำกัดให้ทำงานในสาขากรรมกรก่อสร้างและแรงงานในภาคเกษตรกรรม ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน 10 ขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ... ... ของประชากรทั้งหมด      (3) ควรแก้ปัญหาด้านตลาดแรงงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลให้แรงงาน ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date