ค้นหา

 
Found: 17
Where: tags — อาเซียน [x]

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยังประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย                 ปัจจุบันเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ของไทยในโลกและเป็นอันดับ 6 ในอาเซียน ในปี 2560 การค้าระหว่างกันมีมูลค่า 6,784.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00  น. ที่ห้องดุสิตธานี ...

มียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... และประธานาธิบดีเมียนมายังได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปีหน้า โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ... ... และการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 อีกด้วย  สิ่งที่ผู้นำของไทยและเมียนมาได้หารือกันทั้ง 7 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ...
Myanmar

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ... ... โดยเฉพาะในจังหวะเวลาการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ถนนและสะพานที่เชื่อมสองประเทศจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันของประชาชน ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา

... ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จัดงานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ที่ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... มีมิตรไมตรีที่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า ไทยและเมียนมาให้ความสำคัญต่อกัน และพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน ... ... ทั้งในด้านทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบอาเซียนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC and SMEs Challenges: Next Steps – Business Matching) นำโดยคุณนิยม ไวยรัชพานิช ... ... จำนวน 32 บริษัท เดินทางเยือนกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 โดยคณะยังมีกำหนดการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ...
Myanmar

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (University of Technology) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา โดยได้รับการสนับสนุนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน – เกาหลีใต้ สำหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศ CLMV ครั้งต่อไป มีกำหนดจะจัดที่ ...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... และเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถดำเนินการสำเร็จตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่วางไว้พร้อมทั้งย้ำหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน โดยเมียนมา ในฐานะประธานอาเซียนจะแจ้งพัฒนาการตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายไทยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ...

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

... และหารือกับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายเพื่อเจาะลึกประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาให้ความสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารไทย ... ... เพื่อการพัฒนาของภูมิภาคในภาพรวม และการเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Myanmar
Pages: 1 2 Next
  relevance date