ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — อาเซียน [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ผมยินดีที่เกาหลี้สนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ปีนี้ครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน -เกาหลี้ ผมยินดีที่จะได้เป็นประธานร่วมกับท่านประธานาธิบดี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน -เกาหลี้ ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... โดยได้ประกาศนโยบายนี้ขณะเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเกาหลี้กับประเทศอาเซียน  ปัจจุบัน เกาหลี้เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันจำนวน 12,700 ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้งไทยที่อัตราภาษีร้อยละ ๒๐ ซึ่งนับว่าสูงมาก นอกจากนี้ เกาหลี้กำหนดโควตานำเข้ากุ้งแช่แข็งจากอาเซียนรวม ๕,๐๐๐ ัน ซึ่งไทยได้รับสิทธิช้ากว่าประเทศอื่น ๒ ปี ทำให้เสียเปรียบอินโดนีเซียและเวียดนามที่ใช้โควตากว่าร้อยละ ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกภาพและมีท่าทีร่วมกัน ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โ๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ ...

นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลี้เยือนไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... ญี่ปุ่นจะเร่งให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3 ฝ่าย (ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี้ ) โดยเร็ว เพื่อสานต่อไปยังการประชุมของผู้นำ ... ... ญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนความพยายามในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยญี่ปุ่นเห็นว่า การรวมเป็นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดสันติภาพ ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ ... ... ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ้หรืออาเซียน กับติมอร์ เลสเ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ ... ... ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ้ หรือ อาเซียนกับติมอร์ เลสเ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... เกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ รวมทั้งอาเซียน ให้นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมกล่าวขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน * * * * *

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ( +6 )       ในระหว่างการหารือ ไทยและญี่ปุ่นได้ย้ำศักยภาพอันกว้างไกลของ RCEP และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date