ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาเซียน [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

อินโดนีเซียจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช็อปช็อท ณ กรุงจาการ์ต้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเ็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเ็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... มุ่งกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐ ซึ่งถือเ็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น ... ... ญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนความพยายามในการรวมตัวเ็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยญี่ปุ่นเห็นว่า ... ... นโยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้น ... ... ญี่ปุ่นยังส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคม (Society where women shine ) เพื่อเ็นการส่งเสริมให้ปลอดการลิดรอนของสิทธิสตรีในศตวรรษที่ ...
  relevance date