ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — อาเซียน [x] ทางทะเล [x] โอกาส [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... Symposium ภายใต้หัวข้อ "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road ... ... ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ... ... มีภาพของความสุขและรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรม ซึ่งมีโอกาสจับจ่ายและสัมผัสสินค้าแปลกตาที่มาจากดินแดนแสนไกล ... ... ในระหว่างการเดินทางทัวร์ประเทศอาเซียนช่วงปลาย ปี 2013 โดยได้กล่าวว่า ...

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน... ... ข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางบกทางทะเล (One Belt, One Road) เป็นนโยบายที่ ประธานาธิบดี... ... รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทย ประเทศในภูมิภาคและอาเซียน (ASEAN Connectivity) และท้ายสุดจีนประสงค์จะเป็นผู้สร้างกติกาและทางเลือกใหม่...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... หากจีนเคารพกฎระเบียบของประชาคมโลก (Rule of Law ) ก็จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน... ... เพื่อสานต่อไปยังการประชุมของผู้นำ 3 ฝ่ายต่อไป ASEAN ญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนความพยายามในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยญี่ปุ่นเห็นว่า... ... รวมทั้งการทำให้ประชาคมโลกเข้าใจและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน เช่น การจับปลาวาฬ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ซึ่งการลงทุนในด้านดังกล่าวมีโอกาสรองรับอัตราการขยายตัวของการออกไปลงทุนยังต่างประเทศของวิสาหกิจจีน ... ... เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน [12] อุตสาหกรรมเกิดใหม่ ... ... ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Hub of Asean ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ... ... รวมทั้งได้เปรียบในการเป็นประเทศหนึ่งในบนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเส้นทางสายไหมทางทะเล และไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ...
  relevance date