ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] ทางทะเล [x] มณฑลส่านซี [x]

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... รวมถึงสอดคล้องกับแผนการสนับสนุนให้วิสาหกิจด้านซอฟแวร์และเทคโนโลยี ออกไปลงทุนในต่างประเทศของมณฑลส่านซีด้วย โดยปัจจุบันเริ่มมีวิสาหกิจส่านซีเลือกลงทุนในประเทศไทย... ... เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน [12] อุตสาหกรรมเกิดใหม่... ... ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Hub of Asean ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นฐานเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการมีท่าเรือน้ำลึก... ... รวมทั้งได้เปรียบในการเป็นประเทศหนึ่งในบนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเส้นทางสายไหมทางทะเล และไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์...
  relevance date