ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] ทางทะเล [x] ความสัมพันธ์การทูต [x]

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... เพื่อสานต่อไปยังการประชุมของผู้นำ 3 ฝ่ายต่อไป ASEAN ญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนความพยายามในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยญี่ปุ่นเห็นว่า... ... โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงกับสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ประการที่สาม คือ การกระชับความสัมพันธ์การทูตเศรษฐกิจที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น... ... รวมทั้งการทำให้ประชาคมโลกเข้าใจและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน เช่น การจับปลาวาฬ...
  relevance date