ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] จีน-อาเซียน [x] One Belt [x]

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... ตะวันออกกลาง และยุโรป ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุก ที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น... ... Century Maritime Silk Road ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว... ... ยังไม่รวมถึง "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ที่ตั้งขึ้นในปี...
  relevance date