ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — อาเซียน [x] จีน [x]

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... กัมพูชาเป็น 1 ใน 10 ประเทศสมาชิก “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน” (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) มีกรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง ... ... โดยนักลงทุนให้ความสนใจน้อย ยกเว้นนักลงทุนจากจีนให้ความสนใจไปลงทุน เนื่องจากขาดกฎระเบียบด้านการลงทุนที่ชัดเจน ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกภาพและมีท่าทีร่วมกัน ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โต๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: CoC) ในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งกำลังคืบหน้าด้วยดี ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... เพื่อร่วมวงเสวนากับผู้บริหารระดับสูงของจีนพร้อมกับท่านทูตและท่านกงสุลใหญ่จากหลายประเทศในอาเซียนที่ประจำอยู่ในประเทศจีน เพื่อร่วมกันหารือทิศทางและรูปธรรมของความร่วมมือจีน-อาเซียน ในการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล ภายใต้หัวข้อเสวนา "Forging China-ASEAN Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of the 21st Century" โดยมีรัฐบาลฝูเจี้ยนเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดงานเสวนาระดับสูงครั้งนี้ ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและ G20 การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค... ... Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) ประเด็นทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ในรัฐยะไข่... ... talks with H.E. Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs of Japan, during the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ยังไม่รวมถึง "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ที่ตั้งขึ้นในปี 2554 ที่สำคัญ คือ เป็นกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าทางทะเล ...

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... ในฐานะผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ... ... รวมทั้งความจำเป็นในการเร่งรัดการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ ASEAN Blueprints และการดำเนินแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียนผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ... ... และรับทราบแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ผู้นำประเทศอาเซียนได้พบปะกับผู้แทนรัฐสภาอาเซียนและผู้แทนเยาวชนอาเซียน...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

... และข้าราชการที่เคยออกประจำการ ในต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาจีน เวียดนาม และมลายู เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ... ... ไปฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA) ที่ จ. ชัยนาท   ณ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียน ...

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... “การค้านำการเมือง” รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทย ประเทศในภูมิภาคและอาเซียน (ASEAN Connectivity) และท้ายสุดจีนประสงค์จะเป็นผู้สร้างกติกาและทางเลือกใหม่ (rule maker) เช่น การจัดตั้ง Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) นอกเหนือจาก ...

นครฝูโจวจะเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

... ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานครฝูโจวให้เป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ค.ศ. 2014 มีการจัดตั้ง China-ASEAN Sea Products Exchange ในเขตท่าเรือ Mawei ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมประมงด้วย โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในนครฝูโจว ขึ้นอยู่กับระทรวงเกษตรของจีน ขณะเดียวกัน นครฝูโจวยังมีแผนจัดตั้ง Fisheries Industry ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ได้จับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งเข้ามามีผลกระทบต่อภาคการผลิตและการบริการในภูมิภาคมากขึ้น  1.2 OECD คาดการณ์ว่าในปี 2561 เศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ... ... และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน 10 ขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม)  ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date