ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — อาเซียน [x] การประชุมสุดยอดอาเซียน [x]

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... ในฐานะผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่... ... ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผู้นำจากประเทศอาเซียนได้ทบทวนแผนการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่าง... ... ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์อาซียนในบริบทของประชาคมอาเซียนภายหลังปี...

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... Culture House (ACH)                         ในโอกาสที่อาซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์... ... ๒๕๕๗ เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลีใต้... ... และได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House – ACH)” ขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนั้น...

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

... โดยได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ... ... Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาซียน - สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่นครปูซาน ...
  relevance date