ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — อาหาร [x]

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กดดันให้บริษัทในญี่ปุ่นต้องออกมาแสวงหาการเติบโตนอกบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจที่่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้ตลาดเชียตะวนออกฉียง้กลายเป็นเป้าหมายลำดับต้น ๆ เพราะนอกจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากญี่ปุ่นแล้ว ผู้คนในภูมิภาคนี้ยังมีทัศนคติค่อนข้างบวกต่แดนอาทิตย์อุทัยด้วย ...

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมเชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกฉียง้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ... ... และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภาพยนต์ อาหารไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ ...

กรมเชียตะวนออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเชิดเกียรติ ัตถากร รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกและคณะได้เดินทางไปเยือนมณฑลซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยได้พบหารือกับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศของมณฑลซินเจียง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... แผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแรกของประเทศเริ่มขึ้นเมื่ในปี 1997 ในสมัยของเติ้ง ... ... สัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่่ำกว่าร้อยละ 2.5 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศ ... ... กลุ่มเกษตรกรรมและอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ... ... ั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกฉียงเหนือของนครซีอาน ... ... Industry) ันดับที่ 2 ในเชียตะวนออกฉียง้ ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... รวมถึงร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย จากนั้นได้เดินชมคูหาอาหารไทยและต่างชาติที่นักศึกษาจัดเข้าร่วมงาน ... ... ได้กล่าวชื่มชมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนจากจีนและต่างประเทศได้แสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมและแสดงความสามารถในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ันจะส่งผลให้นักศึกษามีความเพรียบพร้อมทั้งความรู้ในด้านวิชาการ ... ... ประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใ้ สวีเดน ไนจีเรีย คีร์กิสถาน และประเทศในเชียตะวนออกฉียง้ รวมจำนวน 10 คน โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวสวีเดน ...
China

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย ... ... การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและเครื่องดื่อม และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมเดินทางด้วย ...
Myanmar

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 55.2 ของ GDP ในปี 2556) [2] นายหลี่ เค่ฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เคยกล่าวไว้ว่าชาวจีนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเขตเมืองสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าการบริโภคภายในประเทศได้โดยเฉลี่ยคนละ... ... และให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ CIC อยู่ภายใ้การกำกับดูแลโดยตรงจากรัฐบาลกลาง... ... และมุ่งลงทุนในภาคการเงิน อุตสาหกรรม IT อาหาร พลังงาน และเหมืองแร่ ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเชียตะวนออกไกล (จีน ญี่ปุ่น ... ... มีความยาวทั้งสิ้น 830 เมตร ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ จาก ... ... พร้อมกับใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความเป็นเมืองใหญ่ของนครซีอานในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือขยายโอกาสการค้าและการลงทุนไปยังพื้นที่มณฑลใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ภาพแรกที่ฉายชัดขึ้นมาคงเป็นไวน์จากแถบยุโรปโดยเฉพาะไวน์จากฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่ ทว่า ดินแดนผืนป่าไผ่อย่างประเทศจีน ... ...        ปัจจุบันในเขตตอนใ้ของประเทศจีน องุ่นหลายหมื่นไร่ได้ถูกนำไปแปรรูปเพื่อผลิตไวน์และกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองหมีเล่ ... ...  ตลาดไวน์ในประเทศจีนกำลังเติบโตกลายเป็นสินค้าชั้นสูงอย่างต่เนื่อง โดยองค์การวิจัยด้านอาหารและไวน์นานาชาติ (International ... ... และเป็นประตูในการเชื่อมสู่เชียตะวนออกฉียง้และเเชียใ้ โดยยูนนานเป็นมณฑลของจีนที่ใกล้ไทยที่สุด ...

ส้มโไทยในตลาดญี่ปุ่นในงาน Som-O Night

... ซึ่งจะเห็นวางขายอยู่ตามร้านขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งของญี่ปุ่น ในบรรดาผลไม้่างๆ ส้มโอพันธุ์ทองดีเป็นผลไม้ชนิดล่าสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาตให้นำเข้าส้ม... ... ้องผ่านการอบไอน้ำและฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนเพื่ให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัยทางอาหารและคุณภาพ ส้มโอมีชื่เรียกในภาษาอังกฤษว่า... ... และมะนาว มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเชียตะวนออกฉียง้ นักเดินเรือชาวยุโรปนำส้มโไปปลูกในหมู่เกาะบาเบดอสซึ่งส้มโอถือเป็นต้น...
  relevance date