ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — หวงเหอ [x]

งานสัมมนาการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำหวงหอ ครั้งที่ 1

ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำหวงหอเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเขตสาธิตเขตเดียวในประเทศจีนที่ครอบคลุมพื้นที่หลานมณฑล ...
  relevance date