ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ส่งออก [x] สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร หนานหนิง [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ซึ่งถือเป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนของจีน ว่า ในปี 2557 ัวเลขการค้าสองทางระหว่างไทยและกว่างซี ... ... อย่างไรก็ตาม ยอดการค้าที่กว่างซีส่งออกไปไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ... ... (กว่างซี)-ไฮฟอง (เวียดนาม)-เกาหลี้-อินโดนีเซีย-ไทย-เวียดนาม” ... ... จึงนับเป็นโอกาสอันดีต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร หนานหนิง ...
  relevance date