ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ส่งออก [x] จีน [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... เกาหลี้เป็นตลาดที่เก่าแก่ของไทย แ่เติบโตช้าเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกอื่นๆ ของไทย เช่น จีน สหรัฐฯ EU จึงเห็นว่าไทยยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปเกาหลี้ได้อีก นอกจากนี้ เกาหลี้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ้ง ที่ให้สิทธิ ...

การจัดการขยะพลาสติกและชีวพลาสติกของสาธารณรัฐเกาหลี

ภาพจาก :  https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3046555 เกาหลี้เป็นประเทศที่มีการใช้พลาสติกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ... ... สูงกว่าปริมาณการใช้พลาสติกของจีน โดยประชากรจีน 1 คนใช้พลาสติก... ... ภายในประเทศ และที่เหลืออีก 230,000 ันถูกส่งออกไป recycle ในต่างประเทศ โดยจีนเป็นประเทศผู้นำเข้าหลัก...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน ... ... วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม ... ...  ถึงแม้ไทยจะไม่ใช่ประเทศ    ผู้ส่งออกเมล็ดกาแฟรายใหญ่ของโลกอย่างประเทศบราซิลหรือเวียดนาม ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... (ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 17 ของจีน) ในขณะที่แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 13 ของจีน)โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ/ ...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... มุกเซาท์ซีผลิตโดยอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และพม่า มุกน้ำจืดผลิตโดยจีน มุกอาโกยาผลิตโดยญี่ปุ่นและจีน และไข่มุกดำผลิตโดยตาฮิติ ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลี้ ไทย สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย นิวซีแลนด์ และฝรั่งเศส ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและสัตว์น้ำจะเดินหน้าส่งเสริมมุกเซาท์ซีอินโดนีเซียต่อไป ...

ฮ่องกงตกอันดับ 1 ใน 5 “ท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก”

... ท่าเรือฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพแห่งเดียวในจีนตอนใ้มามากกว่า 1 ทศวรรษ และเป็นท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก... ... ท่าเรือกว่างโจวร้อยละ 7.1 และท่าเรือปูซานของเกาหลี้ร้อยละ 5.8 ส่งผลให้ท่าเรือฮ่องกงตกมาอยู่อันดับ... ... ในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้โดยตรงกับต่างประเทศ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ด่านดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์เพื่อการส่งออกสินค้าไปไทยเพิ่มมากขึ้น ... ... โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องจักรและอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับสถิติศุลกากรจีน การขนส่งสินค้าผ่าน ... ... รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพด้วย โดยเมื่อปลายเดือน .ค. 2557 บริษัท SITC ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้า ... ... (กว่างซี)-ไฮฟอง (เวียดนาม)-เกาหลี้-อินโดนีเซีย-ไทย-เวียดนาม” ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... นักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศภายหลังสงครามเย็นและในบริบทที่อิทธิพลจีนเริ่มแผ่ขยาย ไปถึงภูมิภาคแอฟริกา ... ... ซึ่งนักวิชาการเหล่านี้อาจมีความเห็นต่างกันบ้างในรายละเอียด แ่ก็มีบางมุมมองที่เห็นสอดคล้องกัน ... ... มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ... ... สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งในทะเลจีน้ ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... นักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศภายหลังสงครามเย็นและในบริบทที่อิทธิพลจีนเริ่มแผ่ขยาย ไปถึงภูมิภาคแอฟริกา ... ... ซึ่งนักวิชาการเหล่านี้อาจมีความเห็นต่างกันบ้างในรายละเอียด แ่ก็มีบางมุมมองที่เห็นสอดคล้องกัน ... ... มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ... ... สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งในทะเลจีน้ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... โดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปจีนคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2541 อย่างไรก็ดี ไทยไม่ใช่คู่ค้าที่สำคัญของจีน เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลี้ โดยในปี 2556 มูลค่าการนำเข้าจากไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date