ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สิงคโปร์ [x]

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามผลการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ ๑๑ เมื่อปี ๒๕๕๖ ที่สิงคโปร์ และรับทราบความร่วมมือที่แต่ละสาขาความร่วมมือจะดำเนินการร่วมกันในการประชุม ...
  relevance date