ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — สิงคโปร์ [x]

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... Uncertainties, Opportunities ซึ่งสถาบัน ISEAS Yusof Ishak มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เนื้อหาครอบคลุม ... ... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (โดยเฉพาะสหรัฐฯ – จีน) ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเชียตะวนออกฉียง้ ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ไ้หวัน 2. เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกฉียง้หรืออาเซียน กับติมอร์ เลสเ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ไ้หวัน เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกฉียง้ หรือ อาเซียนกับติมอร์ เลสเ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... ปัจจุบันนี้สิงคโปร์ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นประเทศเดียวและประเทศแรกในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นเกาะขนาดเล็ก ในช่องแคบมะละกา มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่แยกตัวออกจากมาเลเซียในปี ...

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโ

ภูมิภาคเเชีย โดยเฉพาะเชียตะวนออกฉียง้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ... ... โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากไทย อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน... ... ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ... ... การสะสมหนี้ภาคเอกชนก่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในจีน สิงคโปร์และฮ่องกงที่ัตราส่วนหนี้สินต่...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... แผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแรกของประเทศเริ่มขึ้นเมื่ในปี 1997 ในสมัยของเติ้ง ... ... สัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่่ำกว่าร้อยละ 2.5 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศ ... ... ั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกฉียงเหนือของนครซีอาน ... ... Industry) ันดับที่ 2 ในเชียตะวนออกฉียง้ ... ... ไทยเป็นลำดับ 1 และมีสิงคโปร์ มาเลเซียตามมา ...

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคโปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

... การแข่งขันทางธุรกิจการบินมีความเข้มข้นมาก โดยเฉพาะสายการบิน low cost ซึ่งในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 52% และ 30% สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกจากสิงคโปร์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้เพิ่มการถือหุ้นใน Virgin Australia ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รองนายกรัฐมนตรี เพื่เป็นประธานเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ... ... (แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ที่สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ... ... ฮ่องกงให้บรรลุเป้าหมาย ที่ั้งไว้ที่ ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านการเงิน ... ... ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม ...

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงแรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติ

... และเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งแรกในย่างกุ้งเมื่อปีที่แล้ว ประธานบริหารภาคพื้นเชียตะวนออกฉียง้ ของบ๊อช "นายมาร์ติน เฮเยส" ระบุว่า ธุรกิจของบริษัทในพม่ากำลังขยายตัวมากขึ้น ... ... พัฒนาธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการขยายตัวของประเทศ ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจระหว่างประเทศสิงคโปร์ ระบุว่า สิงคโปร์เป็นคู่ค้ารายใหญ่ันดับสามของพม่า ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date