ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สายใยเชื่อมสัมพันธ์ [x] ไทย-ลาว [x]

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ลาว อีกด้วย นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... ... ยังเป็นปีครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว อีกด้วย ทั้งนี้ กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับ ...
  relevance date