ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [x] R3A [x]

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... สำรวจตลาดผลไม้ใหญ่สุดในนครคุนหมิง การลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง “R3A+” ในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เดินทางผ่านนครคุนหมิง-เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา-เมืองบ่อหาน (โม่ฮัน) มณฑลยูนนาน เข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมืองหลวงน้ำทาและเมืองบ่อแก้ว และสิ้นสุดที่ ...
China Laos R3A R3A+
  relevance date