ค้นหา

 
Found: 23
Where: tags — สัมมนา [x]

การสัมมนาระดมสมองสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564)

... สิงหาคม 2559 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเชียตะวนออก และคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ  กรมเชียตะวนออก ได้เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักนโยบายและแผน ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... ท่าทีและบทบาทของไทยและอาเซียนต่เรื่องดังกล่าว รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างถาวร ในภูมิภาคเชียตะวนออก การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East Asia Roundtable Series เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ ...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเชียตะวนออก

... การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

               การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่เนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities ซึ่งสถาบัน ISEAS Yusof Ishak มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ...

กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับผู้แทนกรมเชียตะวนออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมอาเซียน ณ ... ... มีกำหนดเยือนไทยระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2559 เพื่เข้าร่วมงานสัมมนา “China – ASEAN - U.S. Relations after the Presidential Election” จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 

กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง China, Vietnam and South China Sea: The Interplay Between Management Efforts, Incidents and Tensions

งานสัมมนา "China, Vietnam and South China Sea: The Interplay Between Management Efforts, Incidents and Tensions" ... ... 2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม Banyat Surakanwit ชั้น 2 สถาบันเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ...

การศึกษาดูงานของคณะกรมเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

... การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม   การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ...

การสัมมนา “แนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”

... และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 210 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม สตรี และเยาวชนในพื้นที่ จชต. การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นที่พื้นที่ จชต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ...

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา กรมเชียตะวนออก ...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: ...

กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้ "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date