ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — สัมมนา [x]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนากธุรกิจทยเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนากธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” ที่โรงแรม ...

งานสัมมนากธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการจัดสัมมนากธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” ... ... และถ่ายทอดการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของนายสันติพงษ์ มนัสช่วง และ .ส. Clair Qin บริษัท Qin Wei Trading (Shanghai) Co.,Ltd. นาย Steven Jin ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในตลาด ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

              เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา (TBAM) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ "Myanmar Insight 2017" ที่โรงแรม Sofitel Sukhumvit เพื่อเป็เวทีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่เป็นทันสมัย ...
Myanmar

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

... ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ... ... เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีนักธุรกิจทย ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า ... ... เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1 จัดขึ้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ... ... ซึ่งจะช่วยขยายตลาดในจีนได้อย่างรวดเร็ว บรรยากาศงานสัมมนา  (ที่มา; https://goo.gl/SG6au1)   ...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ...

... ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New... ... มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญร่วมให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ อาทิ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด... ... รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร กธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ และนักธุรกิจทยเมียนมายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ... ... ที่โรงพยาบาลเด็กกรุงย่างกุ้งและโรงพยาบาลมัณฑะเลย์ โดยดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ การฝึกอาชีพ ...

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

... กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry... ... สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา กธุรกิจและผู้สนใจชาวเมียนมาเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง... ... ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... รวมทั้งสินค้าหลักทางการเกษตรหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าว ้ำตาล หอมแดง ถั่วเหลือง หรือเนื้อวัว... ... กอปรกับมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้กธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า... ... ซึ่งภายในงานจะมีการจับคู่ทางธุรกิจและการประชุมสัมมนา โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ...
  relevance date