ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — สภาหอการค้า [x]

กระทรวงการตางประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชา - จากกูรู”

... ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ... ... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 622 1860 - 70 ต่อ ...

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

... "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู" ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.58 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ โดยหากมีผู้สนในจะสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อสภาหอการค้าฯ โทร. 0 2018 6972 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ ... ... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายนิยม ไวยรัชพาณิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประทศ ...

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

... พร้อมการขยายตลาดการค้า และการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ... ... สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้... ... ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... “ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้: ประตูสู่ตลาดจีนตอนใต้” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการตางประทศ              ในโอกาสนี้ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประทศ ... ... การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...
China
  relevance date