ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สถิติการค้า [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้า “เมืองชินโจว (กว่างซี)-ไฮฟอง (เวียดนาม)-เกาหลี้-อินโดนีเซีย-ไทย-เวียดนาม” อย่างเป็นทางการแล้ว ... ... ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการส่งออกไปไทย จะเห็นได้ว่า สถิติการค้าระหว่างไทยและกว่างซี ปี 2557 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับกว่างซี ...
  relevance date