ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สถิติการค้า [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาพรวมสถิติการค้าระหว่างไทยและมณฑลกว่างซี... ... ตัวเลขการค้าสองทางระหว่างไทยและกว่างซี มีมูลค่าถึง 3,554 ้านหยวน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ... ... และด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะ) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี...
  relevance date