ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ [x]

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่แยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ แม้จะได้รับขนานนามในขณะนั้นว่าเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมก็ตาม... ... ่านบทความ คลิก ้างอิงบทความจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอบคุณรูปภาพจาก...
  relevance date