ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง [x]

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

... งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และกระทรวงพาณิชย์จีน มีนโยบายในปีนี้ที่จะดำเนินการผลักดันการปฏิรูปใน ... ... เพื่อเป็นเมืองต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อไป อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง www.thaibizchina.com

การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครกว่างโจว ... ... ที่ประชุมได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน ในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

... ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นทั้งหมด ความสัมพันธ์ไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็นภายใต้รัฐบาลใดของไทย ก็มีแต่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ... ... ในตอนท้าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งมีทีมเศรษฐกิจที่ครบถ้วนเต็มรูปแบบ ...

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “บุคคลในข่าวแห่งปี”

... และทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทย-จีน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน-จีนด้วย ... ... ได้กล่าวสุนทรพจน์ก่อนรับรางวัล ”The News Person of The Year” สรุปสาระสำคัญว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีนมาโดยตลอด ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 ...

... อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย ... ... ได้กล่าวแนะนำโครงการดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิไทย Thai Fight และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่อีก ...
  relevance date