ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... การผลักดันแนวคิด “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ของผู้นำจีน จึงเป็นการใช้ Soft Power เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของจีนและเพื่อกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน ... ... เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเชื่อมโยงท่าเรือเหล่านั้นต่อไป อ้างอิงข้อมูลจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน www.bangkokbiznews.com
  relevance date