ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร หนานหนิง [x] จีน [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ซึ่งถือเป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนของจีน สถานกงสุลใหญ่ ... ... ในส่วนของยอดการค้ากว่างซี-อาซียน มีมูลค่าถึง 122,176 ล้านหยวน ... ... 5 อันดับแรก ที่วิสาหกิจจีนนำเข้าจากไทยผ่านด่านในกว่างซี ... ... จึงนับเป็นโอกาสอันดีต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร หนานหนิง ...
  relevance date