ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ลิขสิทธิ์ [x]

ททท. เล็งจดลิขสิทธิ์ "ลอยกระทง-สงกรานต์"

... เตรียมหารือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาข้อกฎหมายการจดลิขสิทธิ์เทศกาลสงกรานต์ ... ... สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ... ... และถือเป็นการจัดงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ... ... รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องทียว การท่องทียวแห่งประเทศไทย ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... ได้แก่ แฟชั่น อาหาร content industry การท่องทียว และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น... ... แต่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเน้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก เช่น ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่าง ๆ แต่ไม่ได้ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในแง่การตลาดควบคู่ไปด้วย... ... กอปรกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งเช่นเกาหลีใต้ ำให้ยอดขายสินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในตลาดโลกยังไม่ได้สะท้อนความนิยมต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นเ่าที่ควร...
  relevance date