ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — มาเลเซีย [x] Taiwan [x]

ไต้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

... นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ( New Southbound Policy) เช่น ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า นิวซีแลนด์... ... ผู้ร่วมงานจากทั่วโลกยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลต่าง... ... ในด้านธุรกิจและการจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของงาน Sourcing Taiwan 2017 ที่ มุ่งเน้นให้ ผู้ประกอบการไต้หวันมีความร่วมมือกับนานาประเทศ...
Taiwan
  relevance date