ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — มาเลเซีย [x] เสวนา [x] กระทรวงการต่างประเทศ [x]

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

ตอนที่ 4 การเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ... ... จีนต้องการให้ไทยเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ เช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีนโยบายกีดกันชาวจีน... ... กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

             ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ... ... ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ... ... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสัมพันธ์ไทย ... ... การจัดปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ...
Malaysia
  relevance date